0_pin.png

Các nhà khoa học Anh sử dụng rác thải phóng xạ để tạo ra pin cung cấp năng lượng "gần như vô hạn"

03-02-2020

Một mũi tên trúng hai đích: vừa có pin năng lượng "gần như vô hạn", vừa xử lý được rác thải phóng xạ.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14