0_tunabot-xGx0.jpg

Tin sáng 26.09.2019: Cá robot ngọ nguậy dưới nước có thể được sử dụng như một gián điệp

25-09-2019

IDEASPLUS.VN - Những kết quả này làm nổi bật khả năng bơi sinh học tần số cao và đặt nền tảng để khám phá một không gian hiệu suất giống như cá cho các phương tiện dưới nước lấy cảm hứng sinh học

Content 14