0_LG-01.jpg

Samsung, LG đang tăng cường vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số

03-10-2019

IDEASPLUS.VN - Tại Nhật Bản, Regulatory sandbox là một chương trình của chính phủ được thiết kế để miễn cho công ty khỏi các quy tắc và quy định để họ có thể đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

Content 14