0_robofly-5.jpg

Tin chiều 29.05.2019 - RoboFly: Con ruồi robot đầu tiên trên thế giới khảo sát sự phát triển và kiểm tra mầm bệnh cây trồng

29-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Các kỹ sư tại Đại học Washington (UW) đã tạo ra một con ruồi robot đầu tiên trên thế giới có thể khảo sát sự phát triển của cây trồng và kiểm tra các mầm bệnh trên cành lá dưới góc độ hiển vi.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14