0_jobo.jpg

Tin chiều 10.02.2019 - Jibo: Robot dễ thương tương tác hằng ngày với các thành viên gia đình

10-02-2019

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Jibo có khả năng tiếp xúc và chào hỏi mọi người như là một thành viên trong gia đình, giúp cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14