0_em-be.jpg

Tin chiều 26.01.2019 – Nanit: Khăn quấn giám sát cử động thở của em bé

25-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Bộ sản phẩm của hãng sản xuất thiết bị giám sát em bé Nanit gồm một camera và khăn quấn chuyên dụng Breathing Band.

Content 14