0_golf-viii-render1.jpg

Tin chiều 20.06.2019 - CEO của Volkswagen muốn ra mắt chiếc Golf mới vào cuối năm nay

19-06-2019

IDEAS+ - CEO Herbert Diess cho biết những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao trước năm 2020.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14