0_Nasas-New-deep-space-network-antenna-850x460.jpg

Ăng-ten Deep Space Network mới nhất của NASA sẽ nhận được tín hiệu laser từ Sao Hỏa

17-02-2020

IDEASPLUS.VN - Deep Space Network là một dòng điện thoại trên Trái đất với hai tàu vũ trụ Voyager của NASA - cả trong không gian giữa các vì sao - tất cả các nhiệm vụ trên Sao Hỏa của NASA và tàu vũ trụ New Horizons hiện đã vượt xa Sao Diêm Vương.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14