0_ceo-Masayoshi-Son-img.png

CEO SoftBank Masayoshi Son: A.I. sẽ thay đổi hoàn toàn cách sống của con người trong vòng 30 năm

13-04-2019

IDEAS+ - Theo đó, với AI, chúng ta sẽ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn nhiều. Những căn bệnh mà chúng ta không thể giải quyết trong quá khứ sẽ được chữa khỏi.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14