0_nha-tro-32_n.jpg

9X biến phòng trọ thành không gian như studio

06-11-2019

Lê Viết Dũng mất 4 buổi tối để sửa sang căn phòng mình đang thuê và cảm thấy hài lòng với thành quả.

Content 14