• Trang chủ
  • Tai nghe tích hợp trình dịch thuật - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Tai nghe tích hợp trình dịch thuật
0_fito-tap.jpg

Tin chiều 14.03.2019 – FITO TAP PRO: Tai nghe tích hợp trình dịch thuật tốt nhất thế giới

13-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) FITO TAP PRO là một tai nghe dịch giọng nói di động, tức thời cho khách du lịch, sinh viên, chuyên gia kinh doanh, chủ nhân và nhân viên y tế để đọc, viết và nói bằng các ngôn ngữ khác nhau, bất cứ nơi nào trên thế giới.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14