• Trang chủ
  • Thiết bị hỗ trợ biến văn bản thành lời nói - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Thiết bị hỗ trợ biến văn bản thành lời nói
0_mat-kinh-01.jpg

Tin chiều 07.02.2019 – OrCam - Thiết bị hỗ trợ biến văn bản thành lời nói và nhận diện mặt người

04-02-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) OrCam là thiết bị công nghệ hỗ trợ có thể biến bất kỳ văn bản thành lời nói với một nút bấm và sử dụng trí thông minh nhân tạo để nhận ra khuôn mặt của mọi người.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14