0_Z21329052020.png

TikTok có đối thủ mới, trả tiền để người dùng xem video

30-05-2020

Zynn, ứng dụng chia sẻ video "nhái" TikTok dẫn đầu bảng xếp hạng App Store Mỹ nhờ trả tiền mặt cho người dùng xem video.

Content 14