0_toilet-780x405.jpg

Toilet thông minh cảnh báo được bệnh ung thư

07-01-2019

Cảm biến gắn trong bồn tiểu có khả năng phân tích nước tiểu để kiểm tra lượng protein và glucose, phát hiện sớm tiểu đường và ung thư.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14