0_amazon-alexa.jpg

Trợ lý ảo Amazon Alexa quản lý thông tin sức khỏe người dùng

05-04-2019

Từ hôm 4.4, trợ lý giọng nói Alexa của Amazon có thể quản lý thông tin sức khỏe nhạy cảm của người dùng. Đây là bước đi quan trọng của Amazon vào lĩnh vực y tế 3.500 tỉ USD.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14