0_HYUNDAI-original-ratio.jpg

Uber và Hyundai hợp tác sản xuất taxi bay

08-01-2020

IDEASPLUS.VN - Uber và Hyundai đã tiết lộ một chiếc taxi bay mới nhất có thể thay đổi các chuyến đi của con người.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14