• Trang chủ
  • Ung thư tuyến tiền liệt - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Ung thư tuyến tiền liệt
0_cancer_human_prostate_cancer_cells_58595240_1184.jpg

Tin sáng 10.06.2019 - PSA, một dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt, kích hoạt các yếu tố tăng trưởng mạch máu và lymphangi, góp phần vào sự lây lan của ung thư

09-06-2019

IDEAS+ - Một nghiên cứu mới chỉ ra r���ng PSA, một dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt, là một trong những chất xúc tác kích hoạt các yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu và lymphangiogen góp phần vào sự lây lan của ung thư.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14