0_vu-tru-world-arrokoth.jpg

Tin chiều 13.11.2019: Arrokoth - Tên chính thức của thế giới xa xôi nhất được khám phá trong vũ trụ

13-11-2019

IDEASPLUS.VN - Thế giới xa xôi nhất được khám phá 4 tỷ dặm cuối cùng có tên chính thức là Arrokoth. Cái tên có nghĩa là "bầu trời" phản ánh cảm hứng cho việc khám phá thế gới phía đường chân trời. Dữ liệu của Arrokoth cho chúng ta manh mối về sự hình thành của các hành tinh và ngu���n gốc vũ trụ.

Content 1 mobi
Trang 1 của 3 trang (22 bài)123>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14