0_ups-main.jpg

Tin chiều 08.11.2019: Chuyển giao vật tư y tế bằng máy bay không người lái tại Hoa Kỳ

08-11-2019

IDEASPLUS.VN - Chiếc máy bay không người lái tiếp tục được CEO David Abney đẩy mạnh vào việc quản lý và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Việc kinh doanh chúng đã giúp bù đắp lợi nhuận khi bán lẻ trực tuyến thúc đẩy việc giao hàng trong dân cư. UPS cũng đã làm việc với Zipline, một nhà sản xuất và vận hành máy bay không người lái đang cung cấp vật tư y tế đến các vùng xa xôi ở Rwanda.

Content 14