• Trang chủ
  • Vật thể không gian - Ideas Plus
  • > Tag
  • > Vật thể không gian
0_NASA-960-720.jpg

NASA vừa thực hiện chuyến viếng thăm xa nhất của loài người tới một vật thể không gian

02-01-2019

IDEAS+ - Tàu thăm dò Chân trời mới của NASA đã bay thành công qua một tảng đá không gian có tên Ultima Thule, còn được gọi là 2014 MU69, vào ngày đầu năm mới. Ultima Thule, đó là 4 tỷ dặm từ Trái Đất (và 1 tỉ dặm xa hơn Sao Diêm Vương), bây giờ là đối tượng nhân loại xa nhất đã từng viếng thăm.

Content 14