0_bill-gates-004.jpg

Tin sáng 14.06.2019: Bill Gates đầu tư vào Luminous Computing cho sản xuất chip quang học

13-06-2019

IDEAS+ - Luminous Computing (Điện toán quang) đã phát triển một vi mạch quang chạy các mô hình AI nhanh hơn nhiều so với các chất bán dẫn khác trong khi sử dụng ít năng lượng hơn.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14