0_00000-2880x1920-vera-gallery1.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (75): Volvo tiết lộ chiếc xe tải tự lái mới được gọi là Vera

22-11-2018

IDEAS+ - Ngành công nghiệp ô tô đã thấy nhiều biến đổi kỳ diệu trong vài thập kỷ qua. Các vấn đề xung quanh sự an toàn và tính bền vững là những động lực chính đằng sau những thay đổi này. Có thể lập luận rằng không có sự thay đổi căn bản nào về tỷ lệ mà ngành công nghiệp ô tô được biết đến. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán một tương lai hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp này. Và với những cải tiến táo bạo như Volvo Vera, tương lai không thể nào gần gũi hơn.

Content 14