0_marie-01.png

Tin chiều 01.12.2019 – Wake V2: Đồng hồ báo thức thông minh biết chọn người để báo thức

02-12-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Cho dù bạn được đánh thức mỗi ngày bằng báo thức điện thoại, radio đồng hồ hoặc thiết bị thế hệ tiếp theo như Amazon Echo Spot, vấn đề thường gặp với tất cả các hệ thống báo động này là họ sẽ thức dậy cả bạn và bất cứ ai bạn đang ngủ chung giường với. Đó là một vấn đề trong trường hợp hai đ���i tác trên giường không có cùng lịch trình đánh thức - và đó là điều mà chiến dịch Kickstarter mới tìm cách giải quyết.

Content 1 mobi
  • 0_000000000-11-yoga.jpg

    Tin sáng 02.12.2018 – Wake V2: Đồng hồ báo thức thông minh biết chọn người để đánh thức

    02-12-2018

    (WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Cho dù bạn được đánh thức mỗi ngày bằng báo thức điện thoại, radio đồng hồ hoặc thiết bị thế hệ tiếp theo như Amazon Echo Spot, vấn đề thường gặp với tất cả các hệ thống báo động này là họ sẽ thức dậy cả bạn và bất cứ ai bạn đang ngủ chung giường với. Đó là một vấn đề trong trường hợp hai đối tác trên giường không có cùng lịch trình đánh thức - và đó là điều mà chiến dịch Kickstarter mới tìm cách giải quyết.

Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14