0_wechat.jpg

Hành trình tới thành công và nghệ thuật kinh doanh bậc thầy của WeChat

07-11-2019

Ứng dụng nhắn tin hàng đầu tại Trung Quốc, WeChat, đã có một chặng đường dài để đạt tới thành công hiện tại với rất nhiều câu chuyện thú vị trong hành trình ấy.

Content 14