0_robot-cafe-1.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (83): YuMi, robot pha chế cà phê tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos

29-01-2019

IDEAS+ - YuMi được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau với độ chính xác và tính cơ động của cánh tay, Gerber cho biết robot được sử dụng để chế tạo điện thoại di động, đồng hồ và làm việc với kính. Nó được sử dụng như một mô hình trình diễn để cho mọi ng��ời thấy công nghệ robot có thể đạt được.

Content 14