0_super-mario-world-1280jpg-eedf17_1280w.jpg

Trở về quá khứ năm 1990, Nintendo phát hành lại trò chơi SNES cũ

07-09-2019

IDEASPLUS.VN / VIETKINGS - Nintendo sẽ trở lại những năm 1990. Vào thứ năm, hãng đã phát hành 20 trò chơi kinh điển từ Super Nintendo Entertainment System, hoặc SNES, cho bất kỳ ai có thành viên trực tuyến.

Content 1 mobi
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14