0_idea.jpg

Máy bay chở khách không cần sân bay

01-03-2018

(Ideaplus.vn) Bạn hãy thử tưởng tượng đến viễn cảnh bạn sử dụng dịch vụ của hàng không nhưng lại không cần phải đến sân bay hay đi qua những khi vực tắc nghẽn và cũng không cần phải đi qua những cửa kiểm soát của sân bay tránh lãng phí thời gian của bạn.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 27 trang (265 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14