0_0000000000000000000-avant.jpg

8 phụ nữ ảnh hưởng nhất đến chính trường Hoa Kỳ

07-12-2018

IDEAS+ - Số lượng phụ nữ đang phục vụ trong nền hành chính và chính phủ Mỹ lớn hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số ngôi sao trẻ đang nổi lên trong chính trường Mỹ.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 32 trang (312 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14