Khám phá sự thật ngỡ ngàng về người cổ đại

19-06-2017

Người cổ đại tin vào ma thuật, bùa chú... có thể giúp họ đạt được những ước muốn về tình yêu, tình dục hay quyền lực.

Người cổ đại thuộc những nền văn minh khác nhau có những quan niệm cuồng tín đầy bất ngờ. Ví dụ như người Ai Cập cổ đại viết những phép thuật vào một cuốn sách giấy cói có niên đại cách đây khoảng 1.700 năm để kêu gọi các thế lực siêu nhiên giúp họ có tình yêu, tình dục và quyền lực.
Người cổ đại thuộc những nền văn minh khác nhau có những quan niệm cuồng tín đầy bất ngờ. Ví dụ như người Ai Cập cổ đại viết những phép thuật vào một cuốn sách giấy cói có niên đại cách đây khoảng 1.700 năm để kêu gọi các thế lực siêu nhiên giúp họ có tình yêu, tình dục và quyền lực.

 


Theo Kiến thức


Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14