NASA thử nghiệm công nghệ giúp máy bay siêu thanh giảm ồn

07-07-2018

500 tình nguyện viên sẽ ghi nhận mức độ của tiếng nổ siêu thanh khi máy bay siêu thanh với công nghệ mới bay qua Texas, Mỹ.


Theo Amaze Lab


 

Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14