7wu3Ug9q9pc.jpg

NASA thử nghiệm công nghệ giúp máy bay siêu thanh giảm ồn

07-07-2018

500 tình nguyện viên sẽ ghi nhận mức độ của tiếng nổ siêu thanh khi máy bay siêu thanh với công nghệ mới bay qua Texas, Mỹ.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 34 trang (340 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14