0_einstein-2.jpg

Ý tưởng đơn giản sau những khám phá vĩ đại của Einstein

06-11-2019

Ẩn sau lý thuyết hấp dẫn của Einstein và hiểu biết ngày nay của chúng ta về vật lý hạt là ý tưởng về tính đối xứng, một điều tưởng như đơn giản. Nhưng các nhà vật lý ngày nay bắt đầu tự hỏi liệu việc tập trung vào tính đối xứng có còn mang lại nhiều ý nghĩa như trước.

Trang 6 của 41 trang (407 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 14