0_00track.jpg

[WORLDKINGS] Tin sáng 29.06.2018 - Reconfigurable Wheel-Track: Bánh xe tái điều chỉnh thay đổi được hình dạng ngay khi đang di chuyển

29-06-2018

KYLUC.VN - Cơ quan Các dự án Nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) nghiên cứu chế tạo cho binh sĩ một loại bánh xe hoàn toàn mới, cho phép xe vượt qua những địa hình khó khăn một cách dễ dàng chưa từng có. Đây là một phần của chương trình Công nghệ Phương tiện-X Mặt Đất �� GXV-T, mục đích là tăng tỉ lệ sống sót và tính cơ động của các phương tiện chiến đấu mặt đất.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 34 trang (340 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14