0_00(1).jpg

Lego Robotics Hue – Startup “đưa robot về làng” cho trẻ

06-06-2018

Xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ, một nhóm giảng viên trẻ ở Huế đã theo đuổi ý tưởng đưa robot đến gần hơn với trẻ em, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học của trẻ.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 105 trang (1044 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14