0_John-Logie-Baird.jpg

Nước Anh: quê hương của những nhà phát minh

08-10-2018

Richard Henderson nhận giải Nobel Hóa học cho kính hiển vi điện tử nhiệt độ thấp (Cryo-electron microscopy), cho phép xác định cấu trúc phân tử sinh học trong dung dịch với độ phân giải cao. Ủy ban Nobel đánh giá rằng, phát minh này đã “giúp mở ra những chân trời mới ở cấp độ hạ tế bào và giờ đây mọi góc tối của tế bào đều có thể được khám phá”.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 106 trang (1058 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14