(Top IdeasPlus - Vietkings 2017) Đề cử TOP 100 trường Cao đẳng, Trung cấp tiêu biểu về nghiên cứu khoa học – Sáng tạo giá trị cho cộng đồng: P.2 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

22-09-2017

Ideas Plus trân trọng đề cử đến độc giả TOP 100 trường Cao đẳng, Trung cấp tiêu biểu về nghiên cứu khoa học, sáng tạo những giá trị cho cộng đồng

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

 

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiền thân là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 3502/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 và 5983/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn. Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn theo Quyết định số 818/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn thành Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Trường trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào tạo, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính.

Trường đào tạo cử nhân công nghệ (Kỹ sư thực hành) và Cử nhân Kinh tế thuộc các lĩnh vực Kinh tế Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng. Trường đặc biệt chú trọng đến khả năng thực hành, tiếp cận và làm chủ công nghệ mới; khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên.

 
Hoạt động nổi bật
 

NCS. ThS Lê Lâm - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao thưởng cho các học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
Xác lập Kỷ lục Việt Nam trong lễ hội “Tết sinh viên - Xuân Đại Việt” tổ chức cho hơn 3000 sinh viên

Ideas Plus phối hợp cùng Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam - Vietkings (kyluc.vn) đề cử TOP 100 trường Cao đẳng, Trung cấp tiêu biểu về nghiên cứu khoa học – Sáng tạo giá trị cho cộng đồng.
 

 

IdeasPlus Tổng hợp


Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14