(Top IdeasPlus - Vietkings 2017) Đề cử TOP 100 trường Đại học tiêu biểu về nghiên cứu khoa học – Sáng tạo giá trị cho cộng đồng: P.27 Đại học Quốc tế Hồng Bàng

28-09-2017

Ideas Plus trân trọng đề cử đến độc giả TOP 100 trường Đại học tiêu biểu về nghiên cứu khoa học, sáng tạo những giá trị cho cộng đồng

Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Thành tích tiêu biểu

Trong hành trình 20 năm cùng những trải nghiệm, thành công, vượt lên và khẳng định, HIU tự hào với những chứng nhận, danh hiệu, giải thưởng đáng khích lệ.

Điểm lại một số trong rất nhiều danh hiệu, giải thưởng đã đạt được trong những năm qua để nhắc nhở mỗi thành viên HIU luôn nỗ lực vì một tương lai vững mạnh.

  • Huân chương Lao động hạng 3
  • Bằng khen Thủ tướng chính phủ
  • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM
  • Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM
  • Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam
  • Bằng khen Tổng hội phát triển Võ thuật thế giới
  • Bằng khen Ủy ban nhân dân TP, các tỉnh
  • Bằng khen Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam
  • Và nhiều bằng khen, giải thưởng khác

Hoạt động nổi bật

Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên

Tham gia Mùa hè xanh tình nguyện vì cộng đồng
Chiến dịch Xuân tình nguyện

Ideas Plus phối hợp cùng Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam - Vietkings (kyluc.vn) đề cử TOP 100 trường Đại học tiêu biểu về nghiên cứu khoa học – Sáng tạo giá trị cho cộng đồng.
 


IdeasPlus Tổng hợp


Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14