[WORLDKINGS] Tin chiều 09.03.2018 - Công nghệ nano bảo quản các mẫu lâm sàng mà không cần phải làm lạnh

09-03-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington ở St. Louis đã phát triển một phương pháp để bảo vệ các dấu hiệu sinh học protein trong các mẫu lâm sàng mà không cần phải làm lạnh chúng. Kỹ thuật này dựa vào các phân tử đang phát triển gọi là các cấu trúc kim loại hữu cơ xung quanh các protein trong mẫu, có khả năng cho phép các bác sĩ lâm sàng ở các cơ sở điều khiển từ xa để gửi các mẫu bệnh phẩm từ xa để phân tích, sử dụng như dịch vụ đưa thư thông thường.

Ở nhiều nơi trên thế giới, việc lấy mẫu máu để tìm kiếm chỉ số sinh học protein là vô nghĩa nếu không có dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển các mẫu từ xa tới phòng thí nghiệm lâm sàng gần nhất. Đối với nhiều người, các dịch vụ này quá đắt đỏ.

Vấn đề này đã tạo cảm hứng cho nhóm các nhà nghiên cứu của trường Đại học Washington đưa ra giải pháp thay thế với chi phí thấp. Giải pháp của họ liên quan đến việc 'bao bọc' các protein trong mẫu máu hoặc nước tiểu để bảo vệ bằng cách thêm các vật liệu nano gọi là các khuôn dạng hữu cơ kim loại. Bằng cách thêm một khung nano hữu cơ kim loại nano vào mẫu, và sau đó làm khô chúng trên giấy lọc, nhóm nghiên cứu sau đó có thể xác định rằng kỹ thuật này đã bảo toàn đến 95% protein sinh học trong mẫu.

Các mẫu được bảo quản cũng đã được kiểm tra thực tế. Sử dụng dịch vụ thư tín bình thường, nhóm nghiên cứu đã gửi mẫu giấy lọc cho một đồng nghiệp và ngược lại, trong vòng 10 ngày. Sau cuộc hành trình này, đến 90% chất chỉ thị sinh học protein còn nguyên vẹn, có nghĩa là các mẫu vẫn có thể cung cấp thông tin lâm sàng hiệu quả.

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới ( Worldkings.org)


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam


 

Content 1 mobi
Content 1
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14