cuocthiytuongsangtaotre_94160.jpg

Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Trẻ năm 2011 chủ đề “Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh”

28-03-2011

Nhằm tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực có khả năng ứng dụng trong các đối tượng thanh thiếu niên, tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố, đất nước; phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, tạo sân chơi khoa học, trí tuệ và bổ ích cho thanh thiếu niên thành phố; thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong thanh thiếu niên thành phố, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với thành phố và đất nước, thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi " Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, lần III năm 2011, chủ đề “Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh"

Content 1 mobi
Content 1
Trang 107 của 107 trang (1065 bài)Đầu<...106107
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14