0_maxresdefault-1.jpg

Một phương pháp AI mới có thể tạo trên hồ sơ y tế mà không tiết lộ dữ liệu bệnh nhân

18-12-2018

IDEAS+ - Khi thử nghiệm phương pháp này so với các phương pháp khác cũng được thiết kế để giữ an toàn cho dữ liệu của bệnh nhân, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng các mạng thần kinh phân chia đòi hỏi ít tài nguyên tính toán hơn để đào tạo và cũng tạo ra các mô hình với độ chính xác cao hơn nhiều.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 34 trang (334 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14