0_mang-4G-viet-nam-1-201412610569.jpg

[IDEASPLUS] Những phát minh làm thay đổi thế giới của thế kỷ 21 (P9) - Mạng 4G (2008)

11-04-2021

4G, hay 4-G, viết tắt của fourth-generation, là công nghệ truyền thông không dây thứ tư, cho phép truyền tải dữ liệu với t���c độ tối đa trong điều kiện lý tưởng lên tới 1 cho đến 1,5 Gb/giây. Tên gọi 4G do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) đặt ra để diễn đạt ý nghĩa "3G và hơn nữa"

Trang 1 của 41 trang (406 bài)12345...>Cuối
Content 14