0_sk-telecom-rexfeatures_9446646c-res.jpg

'Kính thực tế tăng cường thay thế điện thoại thông minh, máy tính xách tay trong kỷ nguyên 5G'

27-02-2019

IDEAS+ - Việc áp dụng AR sẽ mở rộng sang các dịch vụ điều trị y tế, quốc phòng và giáo dục từ xa, sẽ thay đổi toàn bộ ngành trong vòng 5 đến 10 năm.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 34 trang (335 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14