0_0000-google-g-suite_story.jpg

G-Suite của Google đang ra mắt bộ công cụ 'Work Insights' mới

19-09-2018

G-Suite của Google đang giới thiệu các công cụ 'Thông tin chi tiết công việc' (Work Insights) mới hiển thị cho người quản lý liệu nhân viên có đang sử dụng các ứng dụng năng suất như Docs, Sheets và Slide hay không.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 34 trang (335 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14