0_00-phan-huy-le.jpg

Robot có thể mặc áo cho con người

24-06-2018

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc robot 'hầu hạ tận răng', mặc quần khoác áo cho con người sẽ không còn xa nữa.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 34 trang (338 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14