0_chon-khi-co2.jpg

Đột phá trong công nghệ chôn khí CO2 dưới lòng đất

14-06-2016

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã thành công trong việc bơm carbon dioxide (CO2) xuống sâu dưới lòng đất và biến chất khí độc hại này thành đá.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 34 của 34 trang (334 bài)Đầu<...31323334
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14