0_Carbon-7802-1465372107.jpg

Sự sống có thể ra đời đầu tiên trên hành tinh kim cương

11-06-2016

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra các hành tinh kim cương có thể chứa đựng dạng sống đầu tiên trong vũ trụ.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 35 của 35 trang (342 bài)Đầu<...3132333435
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14