0_1052105.jpg

Cha đẻ của ‘Trí tuệ Nhân tạo’ thúc giục con người không phải sợ công nghệ

17-05-2018

IDEAS+ - Jürgen Schmidhuber nhìn vào sự phát triển của trí tuệ nhân với những triển vọng tích cực, ngay cả khi 5% nghiên cứu AI dùng cho quân sự cũng không đáng gây lo lắng.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 34 trang (338 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14