0_uoc-mo-truong-sinh-bat-tu-song-lai-sau-khi-chet-sa.jpg

Hồi sinh người chết trong 10 năm tới?

25-01-2018

Các thi thể đông lạnh bằng phương pháp Cryogenic có thể sẽ được hồi sinh trong 10 năm tới, theo dự đoán của một số chuyên gia.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 35 trang (342 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14