0_1507098189-mouse-1507081499407.jpg

Đã tìm ra cách "tái lập trình" biến mắt bị mù thành sáng

05-10-2017

Thử nghiệm trên động vật của các nhà khoa học Anh đã hoàn toàn thành công nhờ một thủ thuật "tái lập trình" tế bào thần kinh võng mạc, giúp các con chuột bị mù sáng mắt trở lại.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 34 trang (335 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14