0_phi-hanh-gia-0947.jpg

NASA cân nhắc biến đổi gene cho phi hành gia tới Sao Hỏa

13-10-2017

Vũ trụ là nơi có nhiều bức xạ nguy hiểm, điều đó khiến NASA đang cân nhắc việc biến đổi gene cho phi hành gia, giúp tăng tính chịu đựng cơ thể.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 34 trang (338 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14