0_facebook-cua-mad-mike-hughes-1511325774606.jpg

'Nhà khoa học' bay với tên lửa để chứng minh... Trái đất phẳng

24-11-2017

Với quyết tâm chứng minh thuyết Trái đất phẳng, một nhà khoa học 61 tuổi ở California đã tự chế tạo tên lửa và chuẩn bị khởi hành cùng nó cuối tuần này.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 58 trang (575 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14