0_solar-pavagada.jpg

Pavagada Solar Park: Công viên năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới tại Ấn Độ

26-01-2020

Công viên năng lượng mặt trời Pavagada 2-gigawatt của Ấn Độ chứng minh được tính kinh tế và thể hiện quy mô tầm cỡ của nó.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 57 trang (570 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14