0_ngu-01.jpg

Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo ngủ gật cho lái xe

02-09-2019

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, hệ thống cảnh báo ngủ gật có thể lắp đặt, dùng được trên tất cả các xe ô tô, có tính khả thi cao.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 57 trang (569 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14