0_lo-den-7200.jpg

Lần đầu tiên kính thiên văn chụp được hình ảnh lỗ đen

11-04-2019

IDEAS+ - Mạng lưới tám kính viễn vọng vô tuyến trên khắp thế giới đã ghi lại hình ảnh mang tính cách mạng này.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 59 trang (588 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14