0_brain.jpg

Các nhà khoa học tiến thêm một bước đến với Bộ não nhân tạo

26-05-2018

Việc tạo ra một bộ não là khá vất vả, các nhà khoa học sẽ phải sắp xếp 100 tỷ nơron thần kinh lại với nhau.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 59 trang (586 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14