0_3ddross128b.jpg

Phát hiện ngoại hành tinh hỗ trợ sự sống chỉ cách Hệ Mặt Trời 11 năm ánh sáng

16-11-2017

Ross 128 b là ngoại hành tinh gần Hệ Mặt Trời thứ 2 được tìm thấy.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 59 trang (584 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14