0_0000-spacex-moon-780x439.jpg

SpaceX thay đổi kế hoạch đưa khách du lịch vòng quanh mặt trăng

15-09-2018

IDEAS+ -SpaceX cho biết họ đã ký hợp đồng du lịch trên trăng đầu tiên, với một số thay đổi đối với kế hoạch ban đầu của nó.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 2 của 59 trang (588 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14